تفاوت سهره نر با ماده: پرنده نر و ماده بسيار مشابه مي باشند ولي تفاوت هايي نيز دارند که به شرح ذيل مي باشد:

 1- تنها پرنده نر آواز مي خواند و آواز ماده آرام و کوتاه بوده و بسيار به ندرت شنيده مي شود .

 2-سرخي صورت در پرنده نر وسعت بيشتري نسبت به پرنده ماده دارد.يکي از بهترين روش ها براي تشخيص سهره نر و ماده اين است که در سهره نر رنگ سرخ صورت گسترش بيشتري داشته و از چشم ها نيز عبور مي کند ولي در سهره ماده رنگ سرخ صورت تا ميانه چشم ها امتداد دارد.

 3-سبيل پرنده نر به رنگ سياه براق مي باشد در حالي که سبيل پرنده ماده دودي و يا بور است .

 4- شانه بال در پرنده نر سياه رنگ بوده ولي در پرنده ماده سياه متمايل به خاکستري مي باشد.

 5-پرنده جوان فاقد رنگ قرمز ، سیاه و سفید در سر بوده و در قسمت سینه دارای رگه رگه هایی تیره رنگ می باشد. منقار سهره نر بزرگ تر از منقار سهره ماده مي باشد و بنابراين يک روش ساده در انتخاب جوجه سهره نر توجه به اندازه منقار آن است . 6- جوجه سهره حلب نسبت به جوجه سهره معمولي خاکستري تر ديده مي شود.

 

+ نوشته شده توسط amir در یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 17:13 |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar